Serbian (cyrilic)English (United Kingdom)

Линкови

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

ЕУ прописи

ФАО

Прогнозно-извештајна служба

Login FormHome Plant variety protection Регистар уговора о лиценци
Search
Search Keyword: Total 44 results found.
Tag: News Ordering
There are no translations available.

Наредба о спровођењу посебних фитосанитарних прегледа ради откривања штетног организма вируса смеђе набораности плода парадајза - Тоmato brown rugose fruit virus (ToBRFV), као и о мерама које се предузимају ради спречавања уношења, ширења и сузбијања тог штетног организма.

Наредба о спровођењу посебних фитосанитарних прегледа ради откривања штетног организма вируса смеђе набораности плода парадајза – Тоmato brown rugose fruit virus (ToBRFV)

 

 

There are no translations available.

Списак пољопривредних стручних служби овлашћених за издавање фитосанитарних сертификата

ПСС овлашћене за издавање сертификата

There are no translations available.Сврха средства за заштиту биља је да уништи или сузбије штетне организме (укључујући корове). Да би ефикасно деловали против штетних организама, могу поседовати одређена потенцијално опасна својства која могу имати одређени негативни утицај на здравље људи и животну средину. Због тога се својства средстава за заштиту биља и активних супстанци у њима темељно процењују на нивоу ЕУ у погледу испуњавања критеријума Уредбе (ЕЗ) 1107/2009 о регистрацији СЗБ и Уредбе (ЕЗ) 396/2005 о остацима пестицида у производима.

У оквиру твининг пројекта “ДАЉЕ ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И РЕЗИДУА ПЕСТИЦИДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ” остварени су сви циљеви пројекта кроз саветодавну помоћ и спровођење обука о најбољим праксама које се односе на регулацију средстава за заштиту биља. Пројекат је користио искуства земаља чланица које су пружиле помоћ институцијама Републике Србије у усаглашавању националног законодавства са правним тековинама Европске уније. Припремљен је нацрт измене националног закона о средствима за заштиту биља и у поступку је усвајања.  

Representatives of the Plant Protection Directorate - Group for Plant Variety Protection and Biosafety, Jovan Vujović and Gordana Lončar, at the invitation of the Vice Secretary-General of the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), on October 25 and 26, 2017, were participated on the Consultative Committee of UPOV and on the Council of UPOV in Geneva. On this occasion, at the session of the Consultative Committee of UPOV, a presentation on progress in the implementation of UPOV System in Serbia was held, in relation to five years of Serbia's membership in UPOV. In the presentation were presented situation in the area of plant varieties protection (PVP), progress achieved in the implementation of the PVP system, with indications of areas for improving cooperation with UPOV and members of the Union.

The Republic of Serbia ratified the UPOV Convention in 2010, in 2013 became a member of the UPOV, and joined the rank of states that provide the system of protection of plant breeders' rights, which is fully in compliance with international standards and rules, based on the UPOV Convention.

The International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), as the United Nations organization, is an intergovernmental organization based in Geneva, Switzerland. The mission of UPOV is to provide and promote an effective system of plant variety protection, as the intellectual property, with the aim of encouraging the development of new varieties of plants, for the benefit of society, based on the principles regulated by the UPOV Convention.

Cooperation of the Republic of Serbia with UPOV, in addition to the importance of the effective system for the protection of the plant breeder's rights, is of particular importance due to the accession of the Republic of Serbia to the World Trade Organization and the European Union.

ИЗМЕНА И ДОПУНА ОБРАСЦА 1
There are no translations available.

Обавештење за све извознике биља и биљних производа за подручје Руске Федерације - у  рубрици „Допунска изјава“  потребно је навести назив и адресу предузећа-произвођача. У складу да наведеним, потребно је да СВИ ИЗВОЗНИЦИ ХИТНО ДОСТАВЕ НАДЛЕЖНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ СЛУЖБАМА СПИСАК СА ПОДАЦИМА О СОПСТВЕНИМ МЕСТИМА ПРОИЗВОДЊЕ КАО И СПИСАК СА ПОДАЦИМА СВОЈИХ КООПЕРАНАТА (ПРОИЗВОЂАЧА), на ОБРАСЦУ 1 у прилогу овог документа (измењен и допуњен 15. септембра 2016.). 

Попуњен образац са наведеним подацима мора бити оверен и потписан од стране одговорног лица извозника. Копију попуњеног обрасца службе прослеђују надлежном фитосанитарном инспектору у циљу контроле.

Tags: News
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСУСТВУ И МЕРАМА КОНТРОЛЕ ПРОТИВ  ВОЋНЕ МУШИЦЕ DROSOPHILA SUZUKII (MATSUMURA, 1931)
There are no translations available.

Према подацима Прогнозно-извештајне службе (ПИС) у засадима купина, малина, брескви и винове лозе од почетка сепембра региструје се присуство и раст броја уловљених јединки воћне мушице (Drosophila suzukii). На ловним клопкама регистровано је присуство одраслих јединки, а визуелним прегледом и оштећења на плодовима које праве женке својом легалицом приликом полагања јаја. Јачи напад нарочито се региструје у засадима купине у којима је берба прекинута због економских разлога.

Касна појава бројнијих популација D. suzukii може негативно утицати на културе воћа које сазревају у овом периоду (купина, малина - сорте Полка, Полана, винова лоза).

Да би се спречило даље умножавање ове јако инвазивне штеточине, редуковала бројност и спречиле економске штете у производњи ових значајних воћних врста, апелујемо на произвођаче да спроведу следеће мере: - масовно изловљавање - постављање ловних клопки ради изловљавања одраслих јединки ове штеточине; Импровизована клопка од пластичне боце за праћење Drosophila suzukii прави се на следећи начи: на пластичној флаши запремине 1,5l, направити 3 отвора пречника 4 mm са једне стране, и прорез за ширење мириса на супротној  страни прекривен мрежицом (газом),  ставити 1,5 dl јабуковог сирћета 1,5 dl црног вина и пар капи детерџента, (слика у прилогу). Клопке што гушће поставити по ивицама парцела као и унутар засада, у висини плодова;- уклањање оштећених плодова и њихово уништавање; - преглед и уклањање заражених дивљих врста биљака домаћина (дивља купина, џанарика, зова) у непосредној близини засада;- скратити интервал бербе.За ближе информације обратите се Пољопривредној стручној и саветодавној служби (ПССС) у вашем региону. Информације о биологији, присуству и препорученим мерама контроле можете пратити на порталу ПИС-а.

There are no translations available.

У оквиру Програма мера заштите здравља биља за 2016. годину, руководилац посебног надзора - проф. др Милка Главендекић у сарадњи са Регионалном привредном комором – Крушевац, одржава се обука на тему: „Шимширов пламенац – праћење распорострањења, значај и мере заштите шимшира“ у четвртак 07.07.2016. године у 11 сати у Регионалној привредној комори Крушевац (Балканска 63, IV спрат, бивша управна зграда ГП Јастребац).

С обзиром да се ради о инвазивној врсти и да дистрибуција активним летом представља реалан ризик од ширења, апелујемо на све држаоце биља као и стручна лица у ЈКП, да предузму све мере заштите у циљу очувања биљака шимшира и спречавања ширења шимшировог пламенца у Србији.

Лична одговорност држалаца биља у заштити шимшира је неопходна за заштиту сопствене производње и јавних добара. Повећање свести професионалне и шире јавности је од непроцењивог значаја за очување шимшира у производњи, на јавним површинама, пејзажноархитектонском наслеђу и у приватним вртовима.

There are no translations available.

Обавештавају се сви увозници садног материјала да је у процедури усвајања Правилник о мерама за спречавање уношења и ширења штетног организма (карантинске бактерије - Xylella fastidiosa) којим се прописују нови фитосанитарни услови за увоз.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Молимо све увознике који планирају увоз садног материјала, нарочито из земаља у којима је потврђено присуство карантинске бактерије  Xylella fastidiosa да се благовремено упознају са новим фитосанитарним условима за увоз и контактирају граничне фитосанитарне инспекторе у случају потребе додатних објашњења.За сада је присуство карантинске бактерије Xylella fastidiosa потврђено на југу Италије и Француске (острво Corsica, регион Alpes-Maritimes - општине Nice, Mandelieu-la-Napoule) - у прилогу мапа означених подручја.

There are no translations available.

Наредбa о спровођењу посебних фитосанитарних прегледа ради откривања штетних организама Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) и Epitrix tuberis (Gentner), као и о мерама које се предузимају у случају појаве тих штетних организама (Објављена у „Службеном гласнику РС”, број 113/15 од 30. децембра 2015. године).

Наредбу можете преузети из прилога.

There are no translations available.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине РС формирало је Комисију за оцену стања усева кукуруза и праћење садржаја микотоксина у кукурузу.

Комисија за оцену стања усева кукуруза и праћење садржаја микотоксина у кукурузу рода 2015. године је предложила сет превентивних мера којих се морају придржавати произвођачи и складиштари кукуруза у циљу спречавања појаве афлатоксина и других микотоксина у кукурузу рода  2015. године.

Наведене препоруке су прослеђене свим Пољопривредним стручним и саветодавним службама (ПССС) и надлежним инспекцијским службама, ради информисања произвођача и складиштара кукуруза о мерама које морају предузети како би обезбедили исправност својих производа у ланцу безбедности хране.

Препоруке можете преузети из прилога.

Tags: News
There are no translations available.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ИЗВОЗА ПОШИЉАКА БИЉА У ЕУНОВА ИНФОРМАЦИЈА

НОВА ОДЛУКА КОМИСИЈЕ (ЕУ) 2015/789 од 18. маја 2015. године о мерама за спречавање уношења у Унију и спречавања ширења унутар Уније штетног организма Xylella fastidiosa (Wells et al.) ступила је на снагу.У складу са овом Одлуком потребно је да приликом издавања фитосанитарног сертификата за земље Европске Уније, за биље намењено садњи, осим семена, које припада родовима или врстама наведеним у Прилогу I и II овог дописа, у фитосанитарном сертификату, у рубрици 11. - „Допунска изјава“ поред  прописаних допунских изјава буде наведена и додатна изјава која гласи:

„Xylella fastidiosa is not present in the Republic of Serbia“

There are no translations available.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ИЗВОЗА ПОШИЉКИ БИЉА У РУСКУ ФЕДЕРАЦИЈУ

НОВА ИНФОРМАЦИЈА

Због величине фајлова Управа за заштиту биља је отворила нову е-маил адресу за потребе најаве пошиљки биља које се извозе на подручје Руске Федерације.

e mail  upravabilje.fito@minpolj.gov.rsКонтакт телефон:011/2603-954 моб. 060/5595-589011/2604-669 моб. 064/8055-880

There are no translations available.

Објављен Правилник о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2015. годину

"Службени гласник РС", број 45/15 од 22.05.2015. године

There are no translations available.

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА ЗА ОТКРИВАЊЕ, СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА И СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНОГ ОРГАНИЗМА Anoplophora chinensis (Thomson)

There are no translations available.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине РС формирало је Комисију за оцену стања усева кукуруза и праћење садржаја микотоксина у кукурузу.

Комисија за оцену стања усева кукуруза и праћење садржаја микотоксина у кукурузу рода 2014. године је предложила сет превентивних мера којих се морају придржавати произвођачи и складиштари кукуруза у циљу спречавања појаве афлатоксина и других микотоксина у кукурузу рода  2014. године.

Наведене препоруке су прослеђене свим Пољопривредним стручним и саветодавним службама (ПССС) и надлежним инспекцијским службама, ради информисања произвођача и складиштара кукуруза о мерама које морају предузети како би обезбедили исправност својих производа у ланцу безбедности хране.

Tags: News
There are no translations available.

Бројност пољских глодара се на пољопривредним површинама Баната, Срема и Бачке, услед повољних временских услова (благе јесени и зиме без мразева и магле, са температурама изнад просечних), значајно повећала,  на појединим парцелама дошло је до пренамножења и врло високе бројности пољских глодара и поред примењених хемијских мера заштите. Повећаној бројности пољских глодара су значајно допринеле и честе и обилне падавине током пролећа и лета, што је довело до подизања нивоа подземних вода и масовне миграције глодара на подручја са вишом надморском висином, затим миграција глодара са једне врсте усева на друге, али и изразито мали број природних непријатеља, што је један од показатеља нарушене еколошке равнотеже. На основу карактеристичних знакова присуства глодара (изглед колонија, оштећења), визуелном методом на наведеним подручјима утврђено је доминантно присуство пољске волухарице, Microtus arvalis.Пољске волухарице и други ситни глодари су врло значајне штеточине усева пшенице, јечма, уљане репице, кукуруза, шећерне репе, соје, луцерке и поврћа, као и младих засада пољопривредног и шумског биља. Поред штета које причињавају гајеним биљкама, поједине врсте глодара су преносиоци болести животиња  и људи.  Повећање бројности пољских глодара  је регистровано и на непољопривредним површинама и утринама у близини ратарских усева, стрништа и канала.У циљу смањења бројности пољских глодара потребно је извршити сузбијање  правовремено и организовано, обухватајући при том што веће површине, пољопривредне и непољопривредне, уз сарадњу и координацију свих надлежних органа и служби на терену.

Механичке мере

заоравање стрништа дубоким орањем и друге механичке мере; преоравање усева у којим је којима је констатован висок проценат штета; где је то могуће дубоко орање граничних необрађених површина или кошење; кошење међа, утрина и других непољопривредних површина;

Хемијске мере На угроженим пољопривредним површинама примењивати родентицидне мамке.Препоручује се примена парафинских (импрегнираних) родентицидних мамака на бази цинк-фосфида и мамка на бази бромадиолона. Мамци на бази бромадиолона препоручују се за примену у јесењем периоду, након сетве озимих усева.Мамци се примењују у складу са упутством за примену, по сувом времену. Мамци се не смеју остављати на површини земље, већ се постављају у активне рупе глодара или у кутијама за излагање мамака, како би се избеглo тровања домаћих животиња, дивљачи, природних непријатеља и загађење животне средине.Мамци се не смеју примењивати по киши, после кише и у изразито влажном земљишту.Мамци се не постављају голом руком, већ пластичним или металним кашичицама или чашама.Површине третиране родентицидним мамцима се морају редовно обилазити, најмање једном у 10 дана. Угинули глодари и остаци конзумираних мамака се морају сакупљати, како би се спречила секундарна тровања природних непријатеља глодара, а нарочито птица. Сакупљени угинули глодари и остаци конзумираних мамака се морају уклонити на безбедан начин.Родентициде, који су класификовани и обележени као нарочито опасни, могу примењивати само правна лица и предузетници уписани у Регистар пружалаца услуга за обављање оперативних услуга – дезинфекције, дезинсекције и дератизације у области заштите биља и биљних производа.

Извод из Регистра пружалаца услуга у области средстава за заштиту биља за пружање оперативних услуга - дезинфекција, дезинсекција и дератизација у области заштите биља и биљних производа можете наћи у прилогу.

Tags: News
There are no translations available.

 

У поступку производње, откупа и извоза хране биљног порекла (воћа и поврћа) из Републике Србије у Руску Федерацију запослени у Министарству пољопривреде и заштите животне средине (Министарство) и имаоци јавних овлашћења у вршењу поверених послова дужни су да се придржавају организације послова и начина рада у складу са овом инструкцијом.

Комплетан текст инструкције са прилозима можете наћи овде.

There are no translations available.

 

Објављен Правилник о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2014. годину

"Службени гласник РС", број 42/14 од 23.04.2014. године

Уплата хуманитарне помоћи посредством PayPal сервиса
There are no translations available. Обавештавамо вас да је од 18. маја 2014. године активан PayPal рачун преко кога је могуће уплатити хуманитарну помоћ за жртве поплава у Републици Србији из 193 земље и региона. Рачун припада Мисији Републике Србије при Европској унији у Бриселу, а средства која се уплате коришћењем PayPal сервиса се директно пребацују на наменски рачун Владе Републике Србије отворен за помоћ отклањања последица ванредних околности – поплава. Aдресa преко које је могуће извршити уплату помоћи коришћењем PayPal сервиса je : floodrelief.gov.rs.
Tags: News
There are no translations available.

 

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ!!!

« StartPrev123NextEnd »

Издвојено

informator o radu

javne nabavke

ruska federacija voce izvoz