Serbian (cyrilic)English (United Kingdom)

Линкови

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

ЕУ прописи

ФАО

Прогнозно-извештајна служба

Login FormHome Contacts
Search
Search Keyword: Total 60 results found.
Tag: Plant protection products Ordering
There are no translations available.

 

ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ И НАЧИНУ ПОСТУПАЊА СА ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ПРОЦЕНУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И МЕТОДАМА ЗА ИСПИТИВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА(Објављен у „Службеном гласнику РС“, број 69/12)

There are no translations available.

Листе регистрованих средстава за заштиту биља

There are no translations available.

 

ЛИСТА ОДОБРЕНИХ АКТИВНИХ СУПСТАНЦИ, ОДНОСНО ОСНОВНИХ СУПСТАНЦИ

There are no translations available.

 

Одредбе Правилника о пружању услуга у области средстава за заштиту биља

Објављен у "Сл. листу СРЈ", бр. 42/99

There are no translations available.

 

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ОБЈЕКАТА, ОПРЕМЕ И СТРУЧНЕ  ОСПОСОБЉЕНОСТИ КАДРОВА КОЈЕ МОРА ДА ИСПУЊАВА ДИСТРИБУТЕР, ОДНОСНО УВОЗНИК ЗА УПИС У РЕГИСТАР ДИТРИБУТЕРА И УВОЗНИКА(Објављен у „Службеном гласнику РС”, брoj 21/2012)

There are no translations available.

 

ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ ДЕКЛАРАЦИЈЕ И УПУТСТВА ЗА ПРИМЕНУ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, КАО И СПЕЦИФИЧНИМ ЗАХТЕВИМА И ОЗНАКАМА РИЗИКА И УПОЗОРЕЊА ЗА ЧОВЕКА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И НАЧИНУ РУКОВАЊА ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМОД СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА(Oбјављен у „Службеном гласнику РС”, број 21/2012)

There are no translations available.

 

 

Сви корисници средстава за заштиту биља су одговорни за активности и мере предострожности у вези са применом средстава за заштиту биља, а које се односе НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТИЊА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.

 

Прочитајте саопштење у целини:

There are no translations available.

Правилник о хигијенско-техничким, радним и другим условима које морају да испуњавају гранични прелази на којима постоји организована фитосанитарна инспекција ("Службени гласник РС", број 37/2010)

There are no translations available.

Harmonisation of national legislation with EU legislation for placing on the market and control of Plant Protection Products and implementation of new legal provisions

Harmonisation of national legislation with EU legislation for placing on the market and control of Plant Protection Products and implementation of new legal provisions
There are no translations available.

amending Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council by establishing Annex VII listing active substance/product combinations covered by a derogation as regards post harvest treatments with a fumigant

There are no translations available.

amending Regulation (EC) No 396/2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin, as regards the implementing powers conferred on the Commission

There are no translations available.

amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2-phenylphenol in or on certain products

There are no translations available.

on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin and amending Council Directive 91/414/EEC

There are no translations available.

amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for certain pesticides in or on certain products

There are no translations available.

amending Annex I to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards additions and modification of the examples of related varieties or other products to which the same MRL applies

There are no translations available.

amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for certain pesticides in or on certain products

There are no translations available.

amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chlorothalonil clothianidin, difenoconazole, fenhexamid, flubendiamide, nicotine, spirotetramat, thiacloprid and thiamethoxam in or on certain products

There are no translations available.

amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for azoxystrobin, atrazine, chlormequat, cyprodinil, dithiocarbamates, fludioxonil, fluroxypyr, indoxacarb, mandipropamid, potassium tri-iodide, spirotetramat, tetraconazole, and thiram in or on certain products

There are no translations available.

amending Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards Annexes II, III and IV on maximum residue levels of pesticides in or on certain products

There are no translations available.

amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin

« StartPrev123NextEnd »

Издвојено

informator o radu

javne nabavke

ruska federacija voce izvoz