УПУТСТВО ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПРАВА ОПЛЕМЕЊИВАЧА БИЉНИХ СОРТИ/GUIDELINES FOR PROCEDURE OF PBR Штампа

Поступак заштите права оплемењивача биљних сорти је регулисан »Законом о заштити права оплемењивача биљних сорти« (»Службени гласник Републике.Србије«, бр 41/2009 и 88/2011).

Упутство за додељивање права оплемењивача је мењано 29.06.2021.