ОДЛУКА О ВИСИНИ ТРОШКОВА ИСПИТИВАЊА СОРТИ И ГОДИШЊИМ ТРОШКОВИМА ОДРЖАВАЊА ПРАВА ОПЛЕМЕЊИВАЧА БИЉНИХ СОРТИ Штампа

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 8/20 од 31. јануара 2020. године)