Одсек за семе и садни материјал

Регистри

Регистар произвођача, прометника и увозника садног материјала воћака, винове лозе и хмеља Списак правних лица и предузетника уписаних или брисаних…

Одсек за семе и садни материјал

Обрасци

СЕМЕ ОБРАСЦИ Обрасци захтева за Регистре произвођача, прометника, увозника и дорађивача семена пољопривредног биља: Образац 1 - Захтев за упис…

Одсек за семе и садни материјал

Домаћи прописи

СЕМЕ ЗАКОНИ Закон о семену пољопривредног биља ("Службени гласник РС", број 45/2005) ПРАВИЛНИЦИ Правилник о садржини и начину вођења регистра…

Одсек за семе и садни материјал

Одсек за семе и садни материјал