Serbian (cyrilic)English (United Kingdom)

Линкови

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

covid19 vakcinisanje

ЕУ прописи

ФАО

Прогнозно-извештајна служба

Login FormHome publications
Search
Search Keyword: Total 9 results found.
Tag: Seed Ordering
There are no translations available.

16.02.0040 - ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ДОЗВОЛУ  ЗА ГАЈЕЊЕ КОНОПЉЕ

Tags: Seed Forms
There are no translations available.

Захтев за издавање сагласности за производњу и дораду семена пољопривредног биља сорти које нису уписане у регистар сорти пољопривредног биља

Tags: Seed Forms
There are no translations available.

Правилник о квалитету семена пољопривредног биља

There are no translations available.

Правилник о ближим условима које мора да испуњава стручна организација која издаје етикете, величини појединачних паковања семена и о евиденцији о издатим етикетама ("Службени гласник РС", бр. 66/2006 и 73/2006)

There are no translations available.

Правилник о контроли производње семена, садржини и начину вођења евиденције о производњи расада пољопривредног биља и обрасцу извештаја о производњи мицелија јестивих и лековитих гљива ("Службени гласник РС", број 60/2006)

There are no translations available.

Правилник о садржини и начину вођења регистра дорађивача семена, евиденцији семена, уништавању отпада семена и о пријави количина семена ("Службени гласник РС", број 59/2006)

There are no translations available.

Правилник о садржини и начину вођења регистра произвођача семена, расада, мицелија јестивих и лековитих гљива ("Службени гласник РС", број 51/2006)

There are no translations available.

Закон о семену пољопривредног биља ("Службени гласник РС", број 45/2005)

There are no translations available.

Обрасци захтева за Регистре произвођача, прометника, увозника и дорађивача семена пољопривредног биља:

Tags: Seed Forms

Издвојено

informator o radu

javne nabavke

ruska federacija voce izvoz eUprava dbs