Публикације Штампа

Брошуре - Техничка упутства за препознавање штетних организама (Директива ЕУ 2000/29)

Attachments:
FileОпис
Download this file (Brosura 1.pdf)Brosura 1.pdfClavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
Download this file (Brosura 2.pdf)Brosura 2.pdfRalstonia solanacearum
Download this file (Brosura 3.pdf)Brosura 3.pdfSynchitrium endobioticum
Download this file (Brosura 5.pdf)Brosura 5.pdfLiriomyza huidobrensis
Download this file (Brosura 6.pdf)Brosura 6.pdfCeratocystis fimbriata
Download this file (Brosura 7.pdf)Brosura 7.pdfDryocosmus kuriphilus
Download this file (Brosura 8.pdf)Brosura 8.pdfAphelenchoides besseyi
Download this file (Brosura 9.pdf)Brosura 9.pdfRhagoletis completa
Download this file (Brosura10.pdf)Brosura10.pdfXanthomonas arboricola pv. pruni
Download this file (Brosura11.pdf)Brosura11.pdfAnoplophora chinensis
Download this file (Brosura12.pdf)Brosura12.pdfClavibacter michiganensis ssp. michiganensis
Download this file (Brosura13.pdf)Brosura13.pdfColletotrichum acutatum
Download this file (Brosura14.pdf)Brosura14.pdfCandidatus phytoplasma vitis
Download this file (Brosura15.pdf)Brosura15.pdfXanthomonas fragariae
Download this file (Brosura16.pdf)Brosura16.pdfTomato spotted wilt virus
Download this file (Brosura17.pdf)Brosura17.pdfPlum pox virus
Download this file (Brosura18.pdf)Brosura18.pdfCandidatus phytoplasma pyri
Download this file (Brosura19.pdf)Brosura19.pdfCandidatus phytoplasma prunorum
Download this file (Brosura20.pdf)Brosura20.pdfDitylenchus dipsaci
Download this file (Brosura21.pdf)Brosura21.pdfCryphonectria parasitica
Download this file (Brosura22.pdf)Brosura22.pdfPlasmopara halstedii
Download this file (Brosura23.pdf)Brosura23.pdfXanthomonas vesicatoria
Download this file (Brosura24.pdf)Brosura24.pdfTuta absoluta
Download this file (Brosura25.pdf)Brosura25.pdfHeterodera glycines
Download this file (Brosura26.pdf)Brosura26.pdfCameraria ohridella
Download this file (Brosura 4.pdf)Brosura 4.pdfGlobodera spp.
Тагови: Публикације