Правилници Листе Штампа

Овде можете наћи правилнике о листама штетних организама, биља, биљних производа и прописаних објеката, и то:

 

1) Правилник о листама штетних организама и листама биља, биљних производа и прописаних објеката ("Службени гласник РС", број 7/2010)

2) Правилник о допуни Правилника о листама штетних организама и листама биља, биљних производа и прописаних објеката ("Службени гласник РС", број 22/2012)

3) Правилник о утврђивању врста биља, биљних производа и прописаних објеката који се не налазе на листи V A део I и листи V A део II ("Службени гласник РС", број 64/2010)

4) Правилник о изменама Правилника о листама штетних организама и листама биља, биљних производа и прописаних објеката ("Службени гласник РС", број 57/2015)