РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНОГ САВЕТА ЗА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА Штампа

 

Управа за заштиту биља заинтересованој јавности ставља на увид сва до сада донета решења о образовању Стручног савета за средства за заштиту биља.