Јавна набавка за доделу уговора о делу Штампа

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде је објавила позив за подношење понуда за јавну набавку за доделу уговора о делу, број 404-02-31/2014-11

Тагови: Конкурс