Јавна набавка услуга регистрације и обавезног осигурања моторних возила Штампа

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде спроводи поступак јавне набавке услуга регистрације и обавезног осигурања моторних возила, број 404-02-70/2014-11

Тагови: Конкурс