НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ПОПРАВКЕ РАЧУНАРСКЕ И БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА IT ОПРЕМУ Print
There are no translations available.

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде спроводи поступак набавке услуга сервисирања и поправке  рачунарске и биротехничке опреме са набавком резервних делова за IT опрему у складу са чланом 39, став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, 68/2015)

Attachments:
FileDescription
Download this file (ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ.doc)ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА