НАБАВКА УСЛУГА МЕСЕЧНОГ ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛУ У ОКВИРУ ГРАНИЧНЕ ФИТОСАНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ Штампа

Управа за заштиту биља спроводи поступак набавке услуга месечног одржавања система за контролу у оквиру граничне фитосанитарне инспекције у складу са чланом 27, став 1, тачка 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/19) и Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке број : 110-00-115/2020-02 од 17.10 2020. године.

Тагови: Конкурс