Гранична фитосанитарна инспекција
Адреса: Омладинских бригада 1, Нови Београд
Тel:+381 11 2120 462
Fax:+ 381 11 2120 462
Начелник граничне фитосанитарне инспекције
Драгољуб Брајовић моб: +381 64 8055 683
Е-mail: dragoljub.brajovic@minpolj.gov.rs
 
Гранични прелази Начин транспорта Контакти Радно време
ГП Хоргош
Земља сусед Мађарска/ЕУ

Тel +381 24 618 010
Fax +381 24 618 010
Контакт:
Иван Томашев
Мобилни:+381 64 88 18 417
Е-mail:ivan.tomasev@minpolj.gov.rs
Сваки дан осим недеље
00:00-24:00
Недеља
07:00-19:00
ГП Суботица – железничка станица
Земља сусед Мађарска/ЕУ
Тel +381 24 551 186
Fax +381 24 551 186
Контакт:
Иван Томашев
Мобилни:+381 64 88 18 417
Е-mail:ivan.tomasev@minpolj.gov.rs
Сваки дан
зими
07:00-17:00
лети
07:00-19:00
ГП Лука Бездан
Земља сусед Мађарска/ЕУ

River port

Тel +381 25 819 906
Fax +381 25 819 906
Контакт:
Драган Безбрадица
Мобилни:+381 64 88 18 422
Е-mail:dragan.bezbradica@minpolj.gov.rs
Сваки дан
( по позиву)
зими
07:00-17:00
лети
07:00-19:00
ГП Богојево
Земља сусед Хрватска/ЕУ
Тel +381 25 574 21 04
Fax +381 25 574 21 04
Контакт:
Драган Безбрадица
Мобилни:+381 64 88 18 422
Е-mail:dragan.bezbradica@minpolj.gov.rs
Сваки дан осим недеље
08:00-16:00
ГП Батровци
Земља сусед Хрватска/ЕУ
Тel +381 22 2733 150
Fax +381 22 2733 150
Контакт:
Иван Грегус
Мобилни:+381 64 88 18 433
Е-mail:ivan.gregus@minpolj.gov.rs
Сваки дан осим недеље
00:00-24:00
Недеља
07:00-19:00
ГП Шид-железничка станица
Земља сусед Хрватска/ЕУ
Тel +381 22 716 792
Fax +381 22 716 792
Контакт:
Иван Грегус
Мобилни:+381 64 88 18 433
Е-mail:ivan.gregus@minpolj.gov.rs
Сваки дан
зими
07:00-17:00
лети
07:00-19:00
ГП Сремска Рача
Земља сусед Босна и Херцеговина
Тel +381 22 667 500
Fax +381 22 667 500
Контакт:
Иван Грегус
Мобилни:+381 64 88 18 433
Е-mail:ivan.gregus@minpolj.gov.rs
Сваки дан осим недеље
зими
07:00-17:00
лети
07:00-19:00
ГП Мали Зворник- Нови Мост
Земља сусед Босна и Херцеговина
Тel +381 15 470 313
Fax +381 15 470 313
Контакт:
Љиљана Миловановић
Мобилни:+381 64 88 18 405
Е-mail:ljiljana.milovanovic@minpolj.gov.rs
Сваки дан осим недеље
зими
07:00-17:00
лети
07:00-19:00
ГП Брасина-железничка станица
Земља сусед Босна и Херцеговина
Тel +381 15 470 313
Fax +381 15 470 313
Контакт:
Љиљана Миловановић
Мобилни:+381 64 88 18 405
Е-mail:ljiljana.milovanovic@minpolj.gov.rs
Сваки дан
( по позиву)
зими
07:00-17:00
лети
07:00-19:00
ГП Котроман
Земља сусед Босна и Херцеговина
Тel +381 31 800 380
Fax +381 31 800 380
Контакт:
Љиљана Миловановић
Мобилни:+381 64 88 18 405
Е-mail:ljiljana.milovanovic@minpolj.gov.rs
Сваки дан осим недеље
зими
07:00-17:00
лети
07:00-19:00
ГП Гостун
Земља сусед Црна Гора
Тel +381 33 715 879
Fax +381 33 715 879
Контакт:
Љиљана Миловановић
Мобилни:+381 64 88 18 405
Е-mail:ljiljana.milovanovic@minpolj.gov.rs
Сваки дан осим недеље
зими
07:00-17:00
лети
07:00-19:00
ГП Пријепоље-железничка станица
Земља сусед Црна Гора
Тel +381 33 715 879
Fax +381 33 715 879
Контакт:
Љиљана Миловановић
Мобилни:+381 64 88 18 405
Е-mail:ljiljana.milovanovic@minpolj.gov.rs
Сваки дан
( по позиву)
зими
07:00-17:00
лети
07:00-19:00
Царински пункт ка Косову-Мердаре Тel +381 27 385 126
Fax +381 27 385 126
Контакт:
Mирољуб Пауновић
Мобилни:+381 64 88 18 411
Славица Марковић
Мобилни:+381 64 88 18 498
Сваки дан
Осим суботе и недеље
зими
07:00-17:00
лети
07:00-19:00
Царински пункт ка Косову-Јариње Андреј Шекуларац
Мобилни:+381 64 8680 927
Сваки дан
зими
07:00-17:00
лети
07:00-19:00
ГП Ристовац-железничка станица Земља сусед  Македонија Тel +381 17 7666 051
Fax +381 17 7666 051
Контакт:
Срђан Арсић
Мобилни:+381 64 88 18 402
Е-mail:srdjan.arsic@minpolj.gov.rs
Сваки дан
( по позиву)
зими
07:00-17:00
лети
07:00-19:00
ГП Прешево-
Земља сусед  Македонија
Тel +381 17 7666 051
Fax +381 17 7666 051
Контакт:
Срђан Арсић
Мобилни:+381 64 88 18 402
Е-mail:srdjan.arsic@minpolj.gov.rs
Сваки дан осим недеље
зими
07:00-17:00
лети
07:00-19:00
ГП Димитровград-железничка станица Земља сусед Бугарска/ЕУ Тel +381 10 362 572
Fax +381 10 362 572
Контакт:
Срђан Арсић
Мобилни:+381 64 88 18 402
Е-mail:srdjan.arsic@minpolj.gov.rs
Сваки дан
( по позиву)
зими
07:00-17:00
лети
07:00-19:00
ГП Градина
Земља сусед Бугарска/ЕУ
Тel +381 10 363 114
Fax +381 10 363 114
Контакт:
Срђан Арсић
Мобилни:+381 64 88 18 402
Е-mail:srdjan.arsic@minpolj.gov.rs
Сваки дан осим недеље
зими
07:00-17:00
лети
07:00-19:00
ГП Лука Велико Градиште
Земља сусед Румунија/ЕУ

River port

Тel +381 12 662 186
Fax +381 12 662 186
Контакт:
Ненад Милојевић
Мобилни:+381 64 88 18 409
Е-mail:nenad.milojevic@minpolj.gov.rs
Сваки дан
( по позиву)
зими
07:00-17:00
лети
07:00-19:00
ГП Вршац-железничка станица
Земља сусед Румунија/ЕУ
Тel +381 13 805 045
Fax +381 13 805 045
Контакт:
Иван Томашев
Мобилни:+381 64 88 18 417
Е-mail:ivan.tomasev@minpolj.gov.rs
Сваки дан
( по позиву)
зими
07:00-17:00
лети
07:00-19:00
ГП Ватин
Земља сусед Румунија/ЕУ
Тel +381 13 805 045
Fax +381 13 805 045
Контакт:
Иван Томашев
Мобилни:+381 64 88 18 417
Е-mail:ivan.tomasev@minpolj.gov.rs
Сваки дан осим недеље
зими
07:00-17:00
лети
07:00-19:00
ГП Београд – Пошта и ДХЛ
Земља сусед-међународни
Тel +381 11 7190 461
Fax +381 11 7190 461
Контакт:
Иван Грегус
Мобилни:+381 64 88 18 433
Е-mail:ivan.gregus@minpolj.gov.rs
Сваки дан
( по позиву)
08:00-15:00
ГП Београд – аеродром
Земља сусед-међународни
Тel +381 11 7190 461
Fax +381 11 7190 461
Контакт:
Иван Грегус
Мобилни:+381 64 88 18 433
Е-mail:ivan.gregus@minpolj.gov.rs
Сваки дан
( по позиву)
08:00-15:00
ГП Нови Сад – Пошта
Земља сусед-међународни
Тel +381 21 4726 288
Fax +381 21 4726 288
Контакт:
Нина Николић
Мобилни:+381 64 88 18 449
Е-mail:nina.nikolic@minpolj.gov.rs
Сваки дан
( по позиву)
08:00-15:00