Fitosanitarni pregled jeste provera dokumentacije, identiteta i zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata, radi utvrđivanja prisustva ili odsustva štetnih organizama, kao i svaka druga provera usaglašenosti sa fitosanitarnim propisima. Pošiljka bilja je određena količina bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata koja se transportuje i koju prati jedan fitosanitarni sertifikat ili drugi jedinstveni dokument ili oznaka, potrebni za sprovođenje carinskih ili drugih postupaka. Pošiljka se može sastojati iz više partija ili lotova.

Kompletan tekst procedure, kao i obrazac zahteva možete naći u prilogu.