ZAKON O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNE KONVENCIJE O ZAŠTITI NOVIH BILJNIH SORTI

 

ZAKON O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNE KONVENCIJE O ZAŠTITI NOVIH BILJNIH SORTI

(Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori, broj 19/2010 od 26. marta 2010., na snazi od 3.aprila 2010. godine)