Управа за заштиту биља основана је 2004. године у оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.

Управа је национална служба за заштиту биља која спроводи и координира свим активностима из делокруга свог рада.

Управа за заштиту биља, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, обавља послове који се односе на: заштиту биља од заразних болести и штеточина; контролу средстава за заштиту биља и исхрану биља и оплемењивача земљишта у производњи, унутрашњем и спољном промету; контролу примене средстава за заштиту биља; производњу и регистрацију средстава за заштиту биља и исхрану биља; фитосанитарни надзор и инспекцију у унутрашњем и спољном промету биља, семена и садног материјала; контролу безбедности хране и хране за животиње биљног и мешовитог порекла; обавља и друге послове из ове области.

Састоји се из десет организационих јединица:

  1. Одељења за здравље биља и биљни карантин
  2. Одсека за средства за заштиту и исхрану биља
  3. Одсека за признавање сорти
  4. Групе за сертификацију семена и садног материјала
  5. Група за међународну сарадњу и управљање пројектима у области безбедности хране биљног порекла у фитосанитарног области
  6. Група за унутрашњу контролу у фитосанитарној области
  7. Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност
  8. Одељење граничне фитосанитарне инспекције
  9. Одељење фитосанитарне инспекције
  10. Одсек за правне, опште и финансијске послове

 

За поједине послове, Управа овлашћује пољопривредне стручне и саветодавне службе, пољопривредне факултете и институте.


Адреса: Омладинских бригада (SIV III)
11070 Нови Београд
Република Србија
ПAK: 190999