Најновије вести

Обавештења

Потписани Протоколи са НР Кином

Protokol suva šljiva NR Kina Protokol sveža borovnica NR Kina Protokol sveža jabuka NR Kina Линк ка Министарству унутрашње и…

Конкурси

ОДЛУКА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОВЕРЕНИХ И ПОСЛОВА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ФИТОСАНИТАРНОЈ ОБЛАСТИ

Одлука о усвајању извештаја о раду Комисије за спровођење конкурса за обављање поверених и послова од јавног интереса у фитосанитарној…

Конкурси

Jавни позив за ангажовање лица по основу уговора о обављању привремених и повремених послова

У складу са Директивом о ангажовању лица за обављање привремених и повремених послова број: 001690271 2024 од 17. маја 2024.…

Конкурси

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОБУКЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ КОРИСНИКА

На основу члана 3. Правилникa о програму, начину спровођења обуке и начину провере знања ради издавања сертификата професионалног корисника и…

Упутство и образац захтева за издавање сагласности за увоз пољопривредно прехрамбрених производа
Одељење граничне фитосанитарне инспекције

Упутство и образац захтева за издавање сагласности за увоз пољопривредно прехрамбрених производа

Ради прибављања дозволе, потребно је поднети Захтев за издавање дозволе за увоз наведених производа. Захтев се подноси по сваком тарифном броју понаособ, као и посебно за сваког произвођача и земљу порекла, тромесечном нивоу.

КОНКУРС  ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОВЕРЕНИХ И ПОСЛОВА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ФИТОСАНИТАРНОЈ ОБЛАСТИ
Конкурси

КОНКУРС ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОВЕРЕНИХ И ПОСЛОВА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ФИТОСАНИТАРНОЈ ОБЛАСТИ

На основу члана 18, а у вези члана 17. Закона здрављу биља („Службени гласник РС“ број 41/09 и 17/19); чланa…

Конкурс за избор службених лабораторија
Одсек за средства за заштиту и исхрану биља

Конкурс за избор службених лабораторија

Конкурс за избор службених лабораторија за обављање лабораторијских и са њима повезаних стручних послова у области средстава за заштиту биља.

Ажурирани регистри
Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност

Ажурирани регистри

У одељку сајта Управе за заштиту биља Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност – Регистри можете видети ажуриране…