Адресар фитосанитарне инспекције

У Одељењу фитосанитарне инспекције образују се следеће уже унутрашње јединице:
1. Одсек фитосанитарне инспекције Нови Сад
2. Одсек фитосанитарне инспекције Београд
3. Одсек фитосанитарне инспекције Ваљево
4. Одсек фитосанитарне инспекције Крагујвац
5. Одсек фитосанитарне инспекције Ниш

Адресар инспектора по окрузима можете видети на страни Адресар фитосанитарне инспеције.