Одељење Граничне фитосанитарне инспекције врши контролу у промету преко државне границе и то пошиљака биља, биљних производа и прописаних објеката, средстава за заштиту биља, средстава за исхрану биља, сортност и квалитет семена и садног материјала, присуство генетски модификованих организама у одређеним пошиљкама биља и биљних производа; врши контролу безбедности хране и хране за животиње биљног и мешовитог порекла  у промету преко државне границе; врши контролу нивоа радиоактивне контаминације одређених пошиљака

Биље, биљни производи и прописани објекти, средстава за заштиту и исхрану биља, који подлежу фитосанитарном прегледу налазе се излистани у документу: „СПИСАК РОБЕ КОЈА ПРИ УВОЗУ ПОДЛЕЖЕ КОНТРОЛИ ГРАНИЧНЕ ФИТОСАНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ“ (Погледати www.upravacarina.rs → Закони и прописи → Други акти).

Истакнуте вести

Упутство и образац захтева за издавање сагласности за увоз пољопривредно прехрамбрених производа

У складу са Одлуком Владе Републке Србије објављене у „Службеном гласнику РС”, број 18 од…

Адресар граничне фитосанитарне инспекције

Ажуриран адресар Одељења граничне фитосанитарне инспекције можете видети на следећој страни: Гранични прелази

Формулар за отварање налога - шпедиције

Формулар за отварање налога у оквиру јединственог информационог система Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде -…