ГРАНИЧНА ФИТОСАНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА
Адреса: Омладинских бригада 1, Нови Београд
Телефон: +381 11 2420 462  Факс: +381 11 2120 462

Начелник граничне фитосанитарне инспекције
Иван Томашев
Мобилни телефон: +381 64 88 18 417
E-mail: ivan.tomasev@minpolj.gov.rs

ГРАНИЧНИ
ПРЕЛАЗИ

НАЧИН

ТРАНСПОРТА

КОНТАКТИ

РАДНО ВРЕМЕ

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ ХОРГОШ
Земља сусед Мађарска/ЕУ

ДРУМСКИ

Телефон: +381 24 618 010
Факс: +381 24 618 010

Контакт:
Милева Радић
+381 64 88 18 419
Е-mail: mileva.radic@minpolj.gov.rs

Сваки дан
00:00 - 24:00

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СУБОТИЦА - железничка станица
Земља сусед Мађарска/ЕУ

ЖЕЛЕЗНИЧКИ

Телефон: +381 24 618 010
Факс: +381 24 618 010

Контакт:
Милева Радић
+381 64 88 18 419
Е-mail: mileva.radic@minpolj.gov.rs

Сваки дан
зими
07:00 - 17:00
лети
07:00 - 19:00


ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ ЛУКА БОГОЈЕВО
Земља сусед Мађарска/ЕУ

РЕЧНИ

Телефон: +381 25 819 906
Факс: +381 25 819 906

Контакт:
Драган Безбрадица
+381 64 88 18 422
Е-mail: dragan.bezbradica@minpolj.gov.rs

Сваки дан
(по позиву)
зими
07:00 - 17:00
лети
07:00 - 19:00

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ ЛУКА БАЧКА ПАЛАНКА
Земља сусед Хрватска/ЕУ

РЕЧНИ

Телефон: +381 25 819 906
Факс: +381 25 819 906

Контакт:
Драган Безбрадица
+381 64 88 18 422
Е-mail: dragan.bezbradica@minpolj.gov.rs

Сваки дан
(по позиву)
зими
07:00 - 17:00
лети
07:00 - 19:00

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ БОГОЈЕВО
Земља сусед Хрватска/ЕУ

ДРУМСКИ

Телефон: +381 25 819 906
Факс: +381 25 819 906

Контакт:
Драган Безбрадица
+381 64 88 18 422
Е-mail: dragan.bezbradica@minpolj.gov.rs

Среда
08:00 - 16:00

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ БАТРОВЦИ
Земља сусед Хрватска/ЕУ

ДРУМСКИ

Телефон: +381 22 2733 150
Факс: +381 22 2733 150

Контакт:
Иван Грегус
+381 64 88 18 433
Е-mail: ivan.gregus@minpolj.gov.rs

Сваки дан
00:00 - 24:00

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ ШИД - железничка станица
Земља сусед Мађарска/ЕУ

ЖЕЛЕЗНИЧКИ

Телефон: +381 22 716 792
Факс: +381 22 716 792

Контакт:
Иван Грегус
+381 64 88 18 433
Е-mail: ivan.gregus@minpolj.gov.rs

Сваки дан
(по позиву)
зими
07:00 - 17:00
лети
07:00 - 19:00

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СРЕМСКА РАЧА
Земља сусед Босна и Херцеговина

ДРУМСКИ

Телефон: +381 22 667 500
Факс: +381 22 667 500

Контакт:
Иван Грегус
+381 64 88 18 433
Е-mail: ivan.gregus@minpolj.gov.rs

Сваки дан осим недеље
зими
07:00 - 17:00
лети
07:00 - 19:00

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ МАЛИ ЗВОРНИК - Нови Мост
Земља сусед Босна и Херцеговина

ДРУМСКИ

Телефон: +381 15 470 313
Факс: +381 15 470 313

Контакт:
Љиљана Миловановић
+381 64 88 18 405
Е-mail: ljiljana.milovanovic@minpolj.gov.rs

Сваки дан осим недеље
зими
07:00 - 17:00
лети
07:00 - 19:00

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ БРАСИНА - железничка станица
Земља сусед Босна и Херцеговина

ЖЕЛЕЗНИЧКИ

Телефон: +381 15 470 313
Факс: +381 15 470 313

Контакт:
Љиљана Миловановић
+381 64 88 18 405
Е-mail: ljiljana.milovanovic@minpolj.gov.rs

Сваки дан
(по позиву)
зими
07:00 - 17:00
лети
07:00 - 19:00

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ КОТОРМАН
Земља сусед Босна и Херцеговина

ДРУМСКИ

Телефон: +381 31 800 380
Факс: +381 31 800 380

Контакт:
Љиљана Миловановић
+381 64 88 18 405
Е-mail: ljiljana.milovanovic@minpolj.gov.rs

Сваки дан осим недеље
зими
07:00 - 17:00
лети
07:00 - 19:00

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ ГОСТУН
Земља сусед Црна Гора

ДРУМСКИ

Телефон: +381 33 715 879
Факс: +381 33 715 879

Контакт:
Љиљана Миловановић
+381 64 88 18 405
Е-mail: ljiljana.milovanovic@minpolj.gov.rs

Сваки дан осим недеље
зими
07:00 - 17:00
лети
07:00 - 19:00

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ ПРИЈЕПОЉЕ - железничка станица
Земља сусед Црна Гора

ЖЕЛЕЗНИЧКИ

Телефон: +381 33 715 879
Факс: +381 33 715 879

Контакт:
Љиљана Миловановић
+381 64 88 18 405
Е-mail: ljiljana.milovanovic@minpolj.gov.rs

Сваки дан
(по позиву)
зими
07:00 - 17:00
лети
07:00 - 19:00

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ РИСТОВАЦ - железничка станица
Земља сусед Северна Македонија

ЖЕЛЕЗНИЧКИ

Телефон: +381 17 7666 051
Факс: +381 17 7666 051

Контакт:
Срђан Арсић
+381 64 88 18 402
Е-mail: srdjan.arsic@minpolj.gov.rs

Сваки дан
(по позиву)
зими
07:00 - 17:00
лети
07:00 - 19:00

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ ПРЕШЕВО
Земља сусед Северна Македонија

ДРУМСКИ

Телефон: +381 17 7666 051
Факс: +381 17 7666 051

Контакт:
Срђан Арсић
+381 64 88 18 402
Е-mail: srdjan.arsic@minpolj.gov.rs

Сваки дан
зими
07:00 - 17:00
лети
07:00 - 19:00


ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ ДИМИТРОВГРАД - железничка станица
Земља сусед Бугарска/ЕУ

ЖЕЛЕЗНИЧКИ

Телефон: +381 10 362 572
Факс: +381 10 362 572

Контакт:
Срђан Арсић
+381 64 88 18 402
Е-mail: srdjan.arsic@minpolj.gov.rs

Сваки дан осим недеље
зими
07:00 - 17:00
лети
07:00 - 19:00

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ ГРАДИНА
Земља сусед Бугарска/ЕУ

ДРУМСКИ

Телефон: +381 10 363 114
Факс: +381 10 363 114

Контакт:
Срђан Арсић
+381 64 88 18 402
Е-mail: srdjan.arsic@minpolj.gov.rs

Сваки дан осим недеље
зими
07:00 - 17:00
лети
07:00 - 19:00

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ ЛУКА ПРАХОВО
Земља сусед Румунија/ЕУ

РЕЧНИ

Телефон: +381 12 662 186
Факс: +381 12 662 186

Контакт:
Ненад Милојевић
+381 64 88 18 409
Е-mail: nenad.milojevic@minpolj.gov.rs

Сваки дан
(по позиву)
зими
07:00 - 17:00
лети
07:00 - 19:00

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ ЛУКА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Земља сусед Румунија/ЕУ

РЕЧНИ

Телефон: +381 12 662 186
Факс: +381 12 662 186

Контакт:
Ненад Милојевић
+381 64 88 18 409
Е-mail: nenad.milojevic@minpolj.gov.rs

Сваки дан
(по позиву)
зими
07:00 - 17:00
лети
07:00 - 19:00

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ ВРШАЦ - железничка станица
Земља сусед Румунија/ЕУ

ЖЕЛЕЗНИЧКИ

Телефон: +381 13 805 045
Факс: +381 13 805 045

Контакт:
Иван Томашев
+381 64 88 18 417
Е-mail: ivan.tomasev@minpolj.gov.rs

Сваки дан
(по позиву)
зими
07:00 - 17:00
лети
07:00 - 19:00

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ ВАТИН
Земља сусед Румунија/ЕУ

ДРУМСКИ

Телефон: +381 13 805 045
Факс: +381 13 805 045

Контакт:
Иван Томашев
+381 64 88 18 417
Е-mail: ivan.tomasev@minpolj.gov.rs

Сваки дан
(по позиву)
зими
07:00 - 17:00
лети
07:00 - 19:00

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ БЕОГРАД - пошта и ДХЛ
Земља сусед међународни

ПОШТА И ДХЛ

Телефон: +381 11 7190 461
Факс: +381 11 7190 461

Контакт:
Иван Грегус
+381 64 88 18 433
Е-mail: ivan.gregus@minpolj.gov.rs

Сваки дан
(по позиву)
08:00 - 15:00

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ БЕОГРАД - аеродром
Земља сусед међународни

АЕРОДРОМ

Телефон: +381 11 7190 461
Факс: +381 11 7190 461

Контакт:
Иван Грегус
+381 64 88 18 433
Е-mail: ivan.gregus@minpolj.gov.rs

Сваки дан
(по позиву)
08:00 - 15:00

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ НОВИ САД - пошта
Земља сусед међународни

ПОШТА

Телефон: +381 21 4726 288
Факс: +381 21 4726 288

Контакт:
Нина Николић
+381 64 88 18 449
Е-mail: ivan.gregus@minpolj.gov.rs

Сваки дан
(по позиву)
08:00 - 15:00