Адресар фитосанитарне инспекције
Одељење фитосанитарне инспекције

Адресар фитосанитарне инспекције

Одсек Београд [wptb id=3241] Одсек Нови Сад [wptb id=3247] Одсек Ваљево [wptb id=3250] Одсек Крагујевац [wptb id=3252] Одсек Ниш [wptb…

Адресар фитосанитарне инспекције
Одељење фитосанитарне инспекције

Адресар фитосанитарне инспекције

Адресар инспектора по окрузима можете видети на страни Адресар фитосанитарне инспеције.

Одељење фитосанитарне инспекције

План рада

План рада фитосанитарне инспекције урађен је по значају и календару активности, који су сагледани из области надзора Управе за заштиту…

Одељење фитосанитарне инспекције

Контролне листе

У складу са чланом 14. Закона о инспекцијском надзору (’’Сл. Гласник РС’’ бр. 36/15) сачињене су контролне листе Фитосанитарне инспекције…

Одељење фитосанитарне инспекције

Одељење Фитосанитарне инспекције

Одељење фитосанитарне инспекције (Унутрашња фитосанитарна инспекција) обавља послове који се односе на: контролу  биља на присуство штетних организама; систематски надзор биља…