Одељење фитосанитарне инспекције

Тест унутрашња

Регистар нешто

Одељење фитосанитарне инспекције

План рада

План рада фитосанитарне инспекције урађен је по значају и календару активности, који су сагледани из области надзора Управе за заштиту…

Одељење фитосанитарне инспекције

Контролне листе

У складу са чланом 14. Закона о инспекцијском надзору (’’Сл. Гласник РС’’ бр. 36/15) сачињене су контролне листе Фитосанитарне инспекције…

Одељење фитосанитарне инспекције

Одељење Фитосанитарне инспекције

Одељење фитосанитарне инспекције (Унутрашња фитосанитарна инспекција) обавља послове који се односе на: контролу  биља на присуство штетних организама; систематски надзор биља…