Adresar fitosanitarne inspekcije
Odeljenje fitosanitarne inspekcije

Adresar fitosanitarne inspekcije

Odsek Beograd [wptb id=3241] Odsek Novi Sad [wptb id=3247] Odsek Valjevo [wptb id=3250] Odsek Kragujevac [wptb id=3252] Odsek Niš [wptb…

Adresar fitosanitarne inspekcije
Odeljenje fitosanitarne inspekcije

Adresar fitosanitarne inspekcije

Adresar inspektora po okruzima možete videti na strani Adresar fitosanitarne inspecije.

Odeljenje fitosanitarne inspekcije

Plan rada

Plan rada fitosanitarne inspekcije urađen je po značaju i kalendaru aktivnosti, koji su sagledani iz oblasti nadzora Uprave za zaštitu…

Odeljenje fitosanitarne inspekcije

Kontrolne liste

U skladu sa članom 14. Zakona o inspekcijskom nadzoru (’’Sl. Glasnik RS’’ br. 36/15) sačinjene su kontrolne liste Fitosanitarne inspekcije…

Odeljenje fitosanitarne inspekcije

Odeljenje Fitosanitarne inspekcije

Odeljenje fitosanitarne inspekcije (Unutrašnja fitosanitarna inspekcija) obavlja poslove koji se odnose na: kontrolu  bilja na prisustvo štetnih organizama; sistematski nadzor bilja…