ПРОГРАМ МЕРА ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА БИЉА ЗА 2021. ГОДИНУ
Одељење за здравље биља и биљни карантин

ПРОГРАМ МЕРА ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА БИЉА ЗА 2021. ГОДИНУ

Програм мера заштите здравља биља за 2021. годину. Конкретне мере заштите здравља биља, рокови, ...

Одељење за здравље биља и биљни карантин

Xylella fastidiosa

Xylella fastidiosa представља једну од најштетнијих фитопатогених бактерија у свету, и сходно томе, Управа за заштити биља предузима све мере…

Одељење за здравље биља и биљни карантин

Обрасци

Фиторегистар Упутство и образац захтева за упис у ФИТОРЕГИСТАР Информативну брошуру о томе ко све мора да се упише у…

Одељење за здравље биља и биљни карантин

Домаћи прописи

ЗДРАВЉЕ БИЉА И БИЉНИ КАРАНТИН ЗАКОНИ Закон о здрављу биља ("Службени гласник РС", број 41/2009) ПРАВИЛНИЦИ Правилник о условима у…

Одељење за здравље биља и биљни карантин

Фиторегистар и биљни пасош

ФИТОРЕГИСТАР Успостављање ФИТО-Регистра и система издавања биљног пасоша једна је од мера која се уводи у циљу побољшања фитосанитарног надзора…

Одељење за здравље биља и биљни карантин

Програм мера

Одељење за здравље биља и биљни карантин

Извоз меркантилног кромпира

На основу једногласно усвојеног мишљења Сталног Комитета за Здравље Биља (Standing Committee on Plant Health SCPH) од 26. марта 2012.…

Одељење за здравље биља и биљни карантин

Одељење за здравље биља и биљни карантин

Одeљење за здравље биља и биљни карантин обавља послове који се односе на: припрему дугорочне стратегије заштите здравља биља, програма…

РАДИОНИЦА О ХИТНИМ МЕРАМА У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ШУМАРСТВУ
Одељење за здравље биља и биљни карантин

РАДИОНИЦА О ХИТНИМ МЕРАМА У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ШУМАРСТВУ

Европска и медитеранска организација за заштиту биља (European and Mediterranean Plant Protection Organization - ЕРРО) у сарадњи са Министарством пољопривреде,…