ПРОГРАМ МЕРА ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА БИЉА ЗА 2021. ГОДИНУ
Одељење за здравље биља и биљни карантин

ПРОГРАМ МЕРА ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА БИЉА ЗА 2021. ГОДИНУ

Програм мера заштите здравља биља за 2021. годину. Конкретне мере заштите здравља биља, рокови, ...

Одељење за здравље биља и биљни карантин

Xylella fastidiosa

Xylella fastidiosa представља једну од најштетнијих фитопатогених бактерија у свету, и сходно томе, Управа за заштити биља предузима све мере…

Одељење за здравље биља и биљни карантин

Дрвни материјал за паковање

Одељење за здравље биља и биљни карантин

Обрасци

Одељење за здравље биља и биљни карантин

ЕУ законодавство

Одељење за здравље биља и биљни карантин

Уредбе

Одељење за здравље биља и биљни карантин

Наредбе

Одељење за здравље биља и биљни карантин

Правилници

Одељење за здравље биља и биљни карантин

Закони

Одељење за здравље биља и биљни карантин

Домаћи прописи