ФИТОРЕГИСТАР

Успостављање ФИТО-Регистра и система издавања биљног пасоша једна је од мера која се уводи у циљу побољшања фитосанитарног надзора над оним категоријама биља које су препознате као ризичне, а то су пре свега биље и биљни производи који су наведени у Листама VA и VБ Правилника о Листама као и сво друго биље и биљни производи за које је на основу процењеног ризика прописано да су у систему регистрације.

ПОШТОВАНИ ПРОИЗВОЂАЧИ, ДИСТРИБУТЕРИ, УВОЗНИЦИ…

  • Ако производите или продајете семенски кромпир, пољопривредни садни материјал воћака, винове лозе или украсног биља?
  • Професионални сте произвођач пољопривредног садног материјала поврћа, цвећа или садног материјала шумског биља?
  • Ваша је делатност откуп, дистрибуција и складиштење плодова цитруса или меркантилног кромпира?
  • Увозите разне врсте садног материјала, супстрат за узгој или резано цвеће?
  • Увозите одређене врсте дрвета или га прерађујете?
  • Уколико обављате једну или више од наведених делатности, држалац сте биља за које при премештању унутар територије Републике Србије као и при увозу важе нови прописи из области здравља биља.

 

СВЕ ПОТРЕБНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ У ФИТОРЕГИСТАР И ИЗДАВАЊУ БИЉНОГ ПАСОША МОЖЕТЕ НАЋИ У ОВОЈ БРОШУРИ.

Информативна брошура о упису у фиторегистар и биљном пасошу (Word)
Информативна брошура о упису у фиторегистар и биљном пасошу (PDF)