Xylella fastidiosa представља једну од најштетнијих фитопатогених бактерија у свету, и сходно томе, Управа за заштити биља предузима све мере и активности у циљу спречавања уношења и даљег ширења бактерије Xylella fastidiosa на територији Републике Србије.

ПРАВИЛНИЦИ

pdfПравилник о мерама за откривање, спречавање ширења и сузбијање штетног организма Xylella fastidiosa (Wells et al.) (“Службени гласник РС”, број 31/16)

pdfПравилник о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2016. годину (“Службени гласник РС”, број 31/16)

 

ЛИСТА ДЕМАРКИРАНИХ ПОДРУЧЈА У ЕУ

pdfДемаркирана подручја (19. фебруар 2016.)

pdfДемаркирана подручја (08. јун 2016.)

pdfДемаркирана подручја (23. јун 2016.)

pdfДемаркирана подручја (05. октобар 2016.)

pdfДемаркирана подручја (27. јул 2017.)

pdfДемаркирана подручја (29. август 2018.)

pdfMaпa Xylella fastidiosa outbreaks – Италија

pdfМапа демаркирано подручје – Италија (мај 2018.)

 

ЛИСТА ПОТВРЂЕНИХ БИЉАКА ДОМАЋИНА У ЕВРОПИ

pdfЛиста потврђених биљака домаћина (03. фебруар 2016.)

pdfЛиста потврђених биљака домаћина (18. април 2016.)

pdfЛиста потврђених биљака домаћина (30. мај 2016.)

pdfЛиста потврђених биљака домаћина (27. јун 2016.)

pdfЛиста потврђених биљака домаћина (15. јул 2016.)

pdfЛиста потврђених биљака домаћина (11. новембар 2016.)

pdfЛиста потврђених биљака домаћина (11. јануар 2017.)

pdfЛиста потврђених биљака домаћина (27. јул 2017.)

pdfЛиста потврђених биљака домаћина (19. септембар 2018.)

Листа биљака домаћина (20. септембар 2021.)

Листа биљака домаћина (23. децембар 2021.)

 

УПУТСТВА ЗА ПРЕГЛЕД БИЉА

pdfУпутство за преглед и узорковање биљака унутар земље

pdfУпутство за преглед и узорковање биљака (граница)

 

ВОДИЧ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСЕБНОГ НАДЗОРА

pdfВодич за спровођење посебног надзора над карантинском бактеријом

БРОШУРЕ

pdfXylella fastidiosa и њени домаћини (информације о Xylella fastidiosa као што су распрострањеност, епидемиологија, главне биљке домаћини са симптомима и о векторима)