Xylella fastidiosa представља једну од најштетнијих фитопатогених бактерија у свету, и сходно томе, Управа за заштити биља предузима све мере и активности у циљу спречавања уношења и даљег ширења бактерије Xylella fastidiosa на територији Републике Србије.

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о мерама за откривање, спречавање ширења и сузбијање штетног организма Xylella fastidiosa (Wells et al.) (“Службени гласник РС”, број 31/16)

Правилник о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2016. годину (“Службени гласник РС”, број 31/16)

 

ЛИСТА ДЕМАРКИРАНИХ ПОДРУЧЈА У ЕУ

Демаркирана подручја (19. фебруар 2016.)

Демаркирана подручја (08. јун 2016.)

Демаркирана подручја (23. јун 2016.)

Демаркирана подручја (05. октобар 2016.)

Демаркирана подручја (27. јул 2017.)

Демаркирана подручја (29. август 2018.)

Maпa Xylella fastidiosa outbreaks – Италија

Мапа демаркирано подручје – Италија (мај 2018.)

Демаркирана подручја (27. септембар 2022.)

 

ЛИСТА ПОТВРЂЕНИХ БИЉАКА ДОМАЋИНА У ЕВРОПИ

Листа потврђених биљака домаћина (03. фебруар 2016.)

Листа потврђених биљака домаћина (18. април 2016.)

Листа потврђених биљака домаћина (30. мај 2016.)

Листа потврђених биљака домаћина (27. јун 2016.)

Листа потврђених биљака домаћина (15. јул 2016.)

Листа потврђених биљака домаћина (11. новембар 2016.)

Листа потврђених биљака домаћина (11. јануар 2017.)

Листа потврђених биљака домаћина (27. јул 2017.)

Листа потврђених биљака домаћина (19. септембар 2018.)

Листа биљака домаћина (20. септембар 2021.)

Листа биљака домаћина (23. децембар 2021.)

 

УПУТСТВА ЗА ПРЕГЛЕД БИЉА

Упутство за преглед и узорковање биљака унутар земље
Упутство за преглед и узорковање биљака (граница)

 

ВОДИЧ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСЕБНОГ НАДЗОРА

Водич за спровођење посебног надзора над карантинском бактеријом

БРОШУРЕ

Xylella fastidiosa и њени домаћини (информације о Xylella fastidiosa као што су распрострањеност, епидемиологија, главне биљке домаћини са симптомима и о векторима)