Група за сертификацију семена и садног материјала

Регистри

Регистар произвођача, прометника и увозника садног материјала воћака, винове лозе и хмеља Списак правних лица и предузетника уписаних или брисаних…

Група за сертификацију семена и садног материјала

Обрасци

СЕМЕ ОБРАСЦИ Обрасци захтева за Регистре произвођача, прометника, увозника и дорађивача семена пољопривредног биља: Образац 1 - Захтев за упис…

Група за сертификацију семена и садног материјала

Домаћи прописи

СЕМЕ ЗАКОНИ Закон о семену пољопривредног биља ("Службени гласник РС", број 45/2005) ПРАВИЛНИЦИ Правилник о садржини и начину вођења регистра…

Група за сертификацију семена и садног материјала
Група за сертификацију семена и садног материјала

Група за сертификацију семена и садног материјала

Група за семе и садни материјал обавља послове који се односе на: организацију и праћење сертификације семена и садног материјала;…