Регистар произвођача, прометника и увозника садног материјала воћака, винове лозе и хмеља

Списак правних лица и предузетника уписаних или брисаних из Регистра са врстом делатности за коју су регистровани.