Одсек за правне, опште и финансијске послове

Одсек за правне, опште и финансијске послове

Одсек за правне, опште и финансијске послове обавља послове који се односе на:  израду нацрта закона и других прописа и…