Ажурирани регистри
Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност

Ажурирани регистри

У одељку сајта Управе за заштиту биља Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност – Регистри можете видети ажуриране…

Ажурирани регистри
Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност

Ажурирани регистри

У одељку сајта Управе за заштиту биља Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност – Регистри можете видети ажуриране регистре:

Упутство за додељивање права оплемењивача
Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност

Упутство за додељивање права оплемењивача

Упутство за додељивање права оплемењивача промењено је 06. јула 2023. године.

Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност

Регистри

ЗАШТИТА БИЉНИХ СОРТИ Регистар пренесених права оплемењивача  (ажурирано на дан 20.02.2024.) Регистар уговора о лиценци Регистар заштићених биљних сорти (ажурирано…

Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност

Обрасци

БИОЛОШКА СИГУРНОСТ Захтев за додељивање права оплемењивача Предлог имена сорте Поверљиви део техничког упитника Овлашћење заступника

Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност

Процедура за заштиту права оплемењивача биљних сорти

Поступак заштите права оплемењивача биљних сорти је регулисан »Законом о заштити права оплемењивача биљних сорти« (»Службени гласник Републике.Србије«, бр 41/2009…

Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност

Домаћи прописи

ЗАШТИТА БИЉНИХ СОРТИ ЗАКОНИ Закон о заштити права оплемењивача биљних сорти (Службени Гласник Републике Србије бр. 41/2009 и 88/2011, закон…

Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност

Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност

Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност обавља послове који се односе на: заштиту права оплемењивача биљних сорти и…