Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност

Овлашћене лабораторије

Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност

ГМО тестирања

Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност

Мониторинг животне средине

Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност

Регистар одобрених ГМО

Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност

Обележавање ГМО

Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност

Процена ризика

Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност

Процедура одобрења

Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност

ЕУ законодавство

Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност

Регистар уговора о лиценци

Регистар нешти

Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност

Обрасци