Упутство и образац захтева за издавање сагласности за увоз пољопривредно прехрамбрених производа
Одељење граничне фитосанитарне инспекције

Упутство и образац захтева за издавање сагласности за увоз пољопривредно прехрамбрених производа

Ради прибављања дозволе, потребно је поднети Захтев за издавање дозволе за увоз наведених производа. Захтев се подноси по сваком тарифном броју понаособ, као и посебно за сваког произвођача и земљу порекла, тромесечном нивоу.

Адресар граничне фитосанитарне инспекције
Одељење граничне фитосанитарне инспекције

Адресар граничне фитосанитарне инспекције

Aжуриран адресар граничне фитосанитарне инспекције - радно време граничних прелаза

Формулар за отварање налога - шпедиције
Одељење граничне фитосанитарне инспекције

Формулар за отварање налога – шпедиције

Формулар за отварање налога - модул граничне фитосанитарне инспекције Управе за заштиту биља.

Одељење граничне фитосанитарне инспекције

План рада

План рада граничне фитосанитарне инспекције урађен је по значају и календару активности, који су сагледани из области надзора Управе за…

Одељење граничне фитосанитарне инспекције

Увоз пошиљака биља

Фитосанитарни преглед јесте провера документације, идентитета и здравственог стања биља, биљних производа и прописаних објеката, ради утврђивања присуства или одсуства…

Одељење граничне фитосанитарне инспекције

Гранични прелази

ГРАНИЧНА ФИТОСАНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА Адреса: Омладинских бригада 1, Нови Београд Телефон: +381 11 2420 462  Факс: +381 11 2120 462 Начелник…

Одељење граничне фитосанитарне инспекције

Одељење граничне фитосанитарне инспекције

Одељење Граничне фитосанитарне инспекције врши контролу у промету преко државне границе и то пошиљака биља, биљних производа и прописаних објеката,…