Formular za otvaranje naloga - špedicije
Odeljenje granične fitosanitarne inspekcije

Formular za otvaranje naloga – špedicije

Formular za otvaranje naloga - modul granične fitosanitarne inspekcije Uprave za zaštitu bilja.

Odeljenje granične fitosanitarne inspekcije

Plan rada

Plan rada granične fitosanitarne inspekcije urađen je po značaju i kalendaru aktivnosti, koji su sagledani iz oblasti nadzora Uprave za…

Odeljenje granične fitosanitarne inspekcije

Uvoz pošiljaka bilja

Fitosanitarni pregled jeste provera dokumentacije, identiteta i zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata, radi utvrđivanja prisustva ili odsustva…

Odeljenje granične fitosanitarne inspekcije

Granični prelazi

Granična fitosanitarna inspekcija Adresa: Omladinskih brigada 1, Novi Beograd Tel:+381 11 2120 462 Fax:+ 381 11 2120 462 Načelnik granične…

Odeljenje granične fitosanitarne inspekcije

Odeljenje granične fitosanitarne inspekcije

Odeljenje Granične fitosanitarne inspekcije vrši kontrolu u prometu preko državne granice i to pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata,…