Direktor:Nebojša Milosavljević

Тел / Фаx: 011 311 77 29

Е-пошта: upravabilje@minpolj.gov.rs

Адреса:
Omladinskih brigada br. 1 (SIV III)
Novi Beograd
11070
ПAK: 190999

Унутрашње јединице Управе за заштиту биља

Одељење за здравље биља и биљни карантин

Начелник: Слађана Лукић

Тел / Фаx: 011.21.20.464

Е-пошта: sladjana.lukic@minpolj.gov.rs

Одсек за средства за заштиту и исхрану биља

Шеф: Лидија Ристић Матијевић

Тел / Фаx: 011.2602.329

Е-пошта: lidija.matijevic@minpolj.gov.rs

Одсек за признавање сорти

Шеф:

Тел / Фаx: 011.311.73.17

Е-пошта:

Група за сертификацију семена и садног материјала

Руководилац: Владе Ђоковић

Тел / Фаx: 011.311.73.71

Е-пошта: vlade.djokovic@minpolj.gov.rs

Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност

Руководилац: Јован Вујовић

Тел / Фаx: 011.311.70.94

Е-пошта: jovan.vujovic@minpolj.gov.rs

Група за међународну сарадњу и управљање пројектима у области безбедности хране биљног порекла у фитосанитарној области

Руководилац: Снежана Савчић-Петрић

Тел / Фаx: 011.2600.081

Е-пошта: snezana.savcicpetric@minpolj.gov.rs

Одељење граничне фитосанитарне инспекције

Начелник: Иван Томашев

Тел / Фаx: 011.2120.462

Е-пошта: nacelnik.gfi@minpolj.gov.rs

Одељење фитосанитарне инспекције

Начелник: Ненад Милојевић

Тел / Фаx: 011.260.22.92

Е-пошта: nenad.milojevic@minpolj.gov.rs

Одсек за правне, опште и финансијске послове

Шеф одсека:

Тел / Фаx: 011.314.97.71

Е-пошта:

Информациони системи и сајт Управе за заштиту биља

Администратор: Владимир Станковић

Тел / Фаx: 011.260.22.92

Е-пошта: vladimir.stankovic@minpolj.gov.rs

Локација