Direktor:Nebojša Milosavljević

Tel / Fax: 011 311 77 29

E-pošta: upravabilje@minpolj.gov.rs

Adresa:
Omladinskih brigada br. 1 (SIV III)
Novi Beograd
11070
PAK: 190999

Unutrašnje jedinice Uprave za zaštitu bilja

Odeljenje za zdravlje bilja i biljni karantin

Načelnik: Slađana Lukić

Tel / Fax: 011.21.20.464

E-pošta: sladjana.lukic@minpolj.gov.rs

Odsek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja

Šef: Lidija Ristić Matijević

Tel / Fax: 011.2602.329

E-pošta: lidija.matijevic@minpolj.gov.rs

Odsek za priznavanje sorti

Šef:

Tel / Fax: 011.311.73.17

E-pošta:

Grupa za sertifikaciju semena i sadnog materijala

Rukovodilac: Vlade Đoković

Tel / Fax: 011.311.73.71

E-pošta: vlade.djokovic@minpolj.gov.rs

Grupa za zaštitu biljnih sorti i biološku sigurnost

Rukovodilac: Jovan Vujović

Tel / Fax: 011.311.70.94

E-pošta: jovan.vujovic@minpolj.gov.rs

Grupa za međunarodnu saradnju i upravljanje projektima u oblasti bezbednosti hrane biljnog porekla u fitosanitarnoj oblasti

Rukovodilac: Snežana Savčić-Petrić

Tel / Fax: 011.2600.081

E-pošta: snezana.savcicpetric@minpolj.gov.rs

Odeljenje granične fitosanitarne inspekcije

Načelnik: Ivan Tomašev

Tel / Fax: 011.2120.462

E-pošta: nacelnik.gfi@minpolj.gov.rs

Odeljenje fitosanitarne inspekcije

Načelnik: Nenad Milojević

Tel / Fax: 011.311.74.77

E-pošta: nenad.milojevic@minpolj.gov.rs

Odsek za pravne, opšte i finansijske poslove

Šef odseka:

Tel / Fax: 011.314.97.71

E-pošta:

Informacioni sistemi i sajt Uprave za zaštitu bilja

Administrator: Vladimir Stanković

Tel / Fax: 011.311.74.77

E-pošta: vladimir.stankovic@minpolj.gov.rs

Lokacija