Конкурс за избор службених лабораторија
Одсек за средства за заштиту и исхрану биља

Конкурс за избор службених лабораторија

Конкурс за избор службених лабораторија за обављање лабораторијских и са њима повезаних стручних послова у области средстава за заштиту биља.

Листа одобрених супстанци
Одсек за средства за заштиту и исхрану биља

Листа одобрених супстанци

Листу одобрених супстанци (Објављено у „Службеном гласнику РС”, 24/23 од 29. марта 2023. године)

Ажуриране листе средстава за заштиту и исхрану биља
Одсек за средства за заштиту и исхрану биља

Ажуриране листе средстава за заштиту и исхрану биља

У одељку Одсек за средства за заштиту и исхрану биља - Листе можете видети ажуриране листе од 26. децембра 2022. године:

Конкурс за обављање лабораторијских и са њима повезаних стручних послова у области средстава за исхрану биља
Одсек за средства за заштиту и исхрану биља

Конкурс за обављање лабораторијских и са њима повезаних стручних послова у области средстава за исхрану биља

На основу чл. 14. а у вези чл. 12.-13. Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта („Службени гласник…

Одсек за средства за заштиту и исхрану биља

Стручни савет СЗБ

Пословник о раду Стручног савета за средства за заштиту биља 2013-2014

Одсек за средства за заштиту и исхрану биља

Регистри

ИСХРАНА БИЉА   ЗАШТИТА БИЉА  

Одсек за средства за заштиту и исхрану биља

Листе

ИСХРАНА БИЉА Листа регистрованих средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта који се могу користити у органској производњи Регистар средстава…

Одсек за средства за заштиту и исхрану биља

Обрасци

СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА - ОБРАСЦИ Захтев за упис/промену/брисање у Регистар пружалаца услуга у области средстава за заштиту биља Захтев…

Одсек за средства за заштиту и исхрану биља

Домаћи прописи

СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ПРАВИЛНИЦИ Правилник о условима за обављање послова испитивања средстава за заштиту биља Захтев за издавање сертификата…

Одсек за средства за заштиту и исхрану биља

Одсек за средства за заштиту и исхрану биља

Одсек за средства за заштиту и исхрану биља обавља послове који се односе на: регистрацију и издавање дозвола за стављање…