Конкурс за избор службених лабораторија

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује Конкурс за избор службених лабораторија за обављање лабораторијских и са њима повезаних стручних послова у области средстава за заштиту биља, и то: за испитивање узорака узетих у поступку службене контроле производње, увоза, унутрашњег промета и примене средстава за заштиту биља и активних супстанци. Испитивање узорака средстава за заштиту биља врши се у циљу провере њихових хемијских и физичких особина.

Документа

Конкурс за избор службених лабораторија за обављање лабораторијских и са њима повезаних стручних послова у области средстава за заштиту биља Преузимање
Конкурс за избор службених лабораторија за обављање лабораторијских и са њима повезаних стручних послова у области средстава за заштиту биља Преузимање