Ажуриране листе средстава за заштиту и исхрану биља

У одељку Одсек за средства за заштиту и исхрану биља – Листе можете видети ажуриране листе од 23. децембра 2022. године:

  • Листа регистрованих средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта који се могу користити у органској производњи
  • Листа регистрованих средстава за заштиту биља која се могу користити у органској производњи