ИСХРАНА БИЉА


Листа регистрованих средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта који се могу користити у органској производњи

Регистар средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта

 

ЗАШТИТА БИЉА


Листа регистрованих средстава за заштиту биља која се могу користити у органској производњи

Листа регистрованих средстава за заштиту биља

Листа регистрованих средсатва за заштиту биља решења урађена до 10.05.2022. године

Листа одобрених супстанци („Службеном гласник Републике Србије”, број 47/22 од 13. априла 2022. године)