Листа одобрених супстанци

Листу одобрених супстанци (Објављено у „Службеном гласнику РС”, 24/23 од 29. марта 2023. године) можете видети на следећем линку: https://uzb.minpolj.gov.rs/organizaciona-struktura/odsek-za-sredstva-za-zastitu-ishranu-bilja/liste/ или у склопу овог обавештења.

Документа

Листа одобрених супстанци („Службеном гласник Републике Србије”, број 24/23 од 29. марта 2023. године) Преузимање