Lista odobrenih supstanci

Listu odobrenih supstanci (Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, 24/23 od 29. marta 2023. godine) možete videti na sledećem linku: https://uzb.minpolj.gov.rs/organizaciona-struktura/odsek-za-sredstva-za-zastitu-ishranu-bilja/liste/ ili u sklopu ovog obaveštenja.

Dokumenta

Lista odobrenih supstanci („Službenom glasnik Republike Srbije”, broj 24/23 od 29. marta 2023. godine) Preuzimanje