Конкурс за обављање лабораторијских и са њима повезаних стручних послова у области средстава за исхрану биља

На основу чл. 14. а у вези чл. 12.-13. Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта („Службени гласник РС”, број 41/09 и 17/19) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује Конкурс за обављање лабораторијских и са њима повезаних стручних послова у области средстава за исхрану биља

Документа

Конкурс за обављање лабораторијских и са њима повезаних стручних послова у области средстава за исхрану биља (PDF) Преузимање
Конкурс за обављање лабораторијских и са њима повезаних стручних послова у области средстава за исхрану биља (Word) Преузимање