Konkurs za obavljanje laboratorijskih i sa njima povezanih stručnih poslova u oblasti sredstava za ishranu bilja

Na osnovu čl. 14. a u vezi čl. 12.-13. Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta („Službeni glasnik RS”, broj 41/09 i 17/19) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisuje Konkurs za obavljanje laboratorijskih i sa njima povezanih stručnih poslova u oblasti sredstava za ishranu bilja

Dokumenta

Konkurs za obavljanje laboratorijskih i sa njima povezanih stručnih poslova u oblasti sredstava za ishranu bilja (PDF) Preuzimanje
Konkurs za obavljanje laboratorijskih i sa njima povezanih stručnih poslova u oblasti sredstava za ishranu bilja (Word) Preuzimanje