Lista odobrenih supstanci
Odsek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja

Lista odobrenih supstanci

Listu odobrenih supstanci (Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, 24/23 od 29. marta 2023. godine)

Ažurirane liste sredstava za zaštitu i ishranu bilja
Odsek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja

Ažurirane liste sredstava za zaštitu i ishranu bilja

U odeljku Odsek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja - Liste možete videti ažurirane liste od 26. decembra 2022. godine:

Konkurs za obavljanje laboratorijskih i sa njima povezanih stručnih poslova u oblasti sredstava za ishranu bilja
Odsek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja

Konkurs za obavljanje laboratorijskih i sa njima povezanih stručnih poslova u oblasti sredstava za ishranu bilja

Na osnovu čl. 14. a u vezi čl. 12.-13. Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta („Službeni glasnik…

Odsek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja

Stručni savet SZB

Poslovnik o radu Stručnog saveta za sredstva za zaštitu bilja 2013-2014

Odsek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja

Registri

ISHRANA BILJA   ZAŠTITA BILJA  

Odsek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja

Liste

ISHRANA BILJA Lista registrovanih sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koji se mogu koristiti u organskoj proizvodnji Registar sredstava…

Odsek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja

Obrasci

SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA - OBRASCI Zahtev za upis/promenu/brisanje u Registar pružalaca usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja Zahtev…

Odsek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja

Domaći propisi

SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA PRAVILNICI Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova ispitivanja sredstava za zaštitu bilja Zahtev za izdavanje sertifikata…

Odsek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja

Odsek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja

Odsek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja obavlja poslove koji se odnose na: registraciju i izdavanje dozvola za stavljanje…