Формулар за отварање налога – шпедиције

Формулар за отварање налога у оквиру јединственог информационог система Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – модул граничне фитосанитарне инспекције Управе за заштиту биља.


Електронско подношење захтева за отварање налога у систему Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде – Управа за заштиту биља –Модул граничне фитосанитарн еинспекције подноси се на адресу електронске поште: spedicija.fito@minpolj.gov.rs.


Линк за приступ модулу је https://uzb-is.minpolj.gov.rs/gfi/

Документа

Формулар за отварање налога - Гранична фитосанитарна инспекција Преузимање