Grupa za zaštitu biljnih sorti i biološku sigurnost

Registri

ZAŠTITA BILJNIH SORTI Registar prenesenih prava oplemenjivača  (ažurirano na dan 11.05.2022.) Registar ugovora o licenci Registar zahteva za dodeljivanje prava…

Grupa za zaštitu biljnih sorti i biološku sigurnost

Obrasci

BIOLOŠKA SIGURNOST Zahtev za dodeljivanje prava oplemenjivača Predlog imena sorte Poverljivi deo tehničkog upitnika Ovlašćenje zastupnika

Grupa za zaštitu biljnih sorti i biološku sigurnost

Procedura za zaštitu prava oplemenjivača biljnih sorti

Postupak zaštite prava oplemenjivača biljnih sorti je regulisan »Zakonom o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti« (»Službeni glasnik Republike.Srbije«, br 41/2009…

Grupa za zaštitu biljnih sorti i biološku sigurnost

Domaći propisi

ZAŠTITA BILJNIH SORTI ZAKONI Zakon o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti (Službeni Glasnik Republike Srbije br. 41/2009 i 88/2011, zakon…

Grupa za zaštitu biljnih sorti i biološku sigurnost

Grupa za zaštitu biljnih sorti i biološku sigurnost

Grupa za zaštitu biljnih sorti i biološku sigurnost obavlja poslove koji se odnose na: zaštitu prava oplemenjivača biljnih sorti i…