ЗАШТИТА БИЉНИХ СОРТИ


ЗАКОНИ

Закон о заштити права оплемењивача биљних сорти (Службени Гласник Републике Србије бр. 41/2009 и 88/2011, закон је на снази од 02. децембра 2011)

Закон о потврђивању meђународне конвенције о заштити нових биљних сорти (Службени гласник РС – Међународни уговори, број 19/2010 од 26. марта 2010., нa снази од 3.априла 2010. године)

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о обрасцу и садржини захтева за додељивање права оплемењивача биљне сорте и документацији која се прилаже уз овај захтев, као и количини и начину достављања узорака репродукционог материјала сортеправилник о обрасцу и садржини захтева за додељивање права оплемењивача биљне сорте и документацији која се прилаже уз овај захтев, као и количини и начину достављања узорака репродукционог материјала сорте (Службени гласник РС, број 82/2009 од 06. октобра 2009. и 20/16 од 03. марта 2016. године)

Правилник о садржини и начину вођења регистра захтева за додељивање права оплемењивача биљних сорти, регистра заштићених биљних сорти, регистра пренесених права оплемењивача и регистра уговора о лиценци (Службени гласник РС, број 70/2009. на снази од 5.септембра 2009. године)

Правилник о листи врста пољопривредног биља на које се односе изузеци од права оплемењивача и о елементима за одређивање малих пољопривредних произвођача (Службени гласник РС, број 38/2010, на снази од 12.јуна 2010. године)

Правилник о биљним врстама које се сматрају међусобно блиским („Службени гласник РС”, број 41/09)

Правилник о методама испитивања различитости, униформности и стабилности биљне сорте ( „Службени гласнику РС”, број 30/11)

ОДЛУКЕ

Одлука о висини трошкова испитивања сорти и годишњим трошковима одржавања права оплемењивача биљних сорти („Службеном гласнику РС”, број 8/20 од 31. јануара 2020. године)