ZAŠTITA BILJNIH SORTI


ZAKONI

Zakon o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti (Službeni Glasnik Republike Srbije br. 41/2009 i 88/2011, zakon je na snazi od 02. decembra 2011)

Zakon o potvrđivanju međunarodne konvencije o zaštiti novih biljnih sorti (Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori, broj 19/2010 od 26. marta 2010., na snazi od 3.aprila 2010. godine)

PRAVILNICI

Pravilnik o obrascu i sadržini zahteva za dodeljivanje prava oplemenjivača biljne sorte i dokumentaciji koja se prilaže uz ovaj zahtev, kao i količini i načinu dostavljanja uzoraka reprodukcionog materijala sortepravilnik o obrascu i sadržini zahteva za dodeljivanje prava oplemenjivača biljne sorte i dokumentaciji koja se prilaže uz ovaj zahtev, kao i količini i načinu dostavljanja uzoraka reprodukcionog materijala sorte (Službeni glasnik RS, broj 82/2009 od 06. oktobra 2009. i 20/16 od 03. marta 2016. godine)

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra zahteva za dodeljivanje prava oplemenjivača biljnih sorti, registra zaštićenih biljnih sorti, registra prenesenih prava oplemenjivača i registra ugovora o licenci (Službeni glasnik RS, broj 70/2009. na snazi od 5.septembra 2009. godine)

Pravilnik o listi vrsta poljoprivrednog bilja na koje se odnose izuzeci od prava oplemenjivača i o elementima za određivanje malih poljoprivrednih proizvođača (Službeni glasnik RS, broj 38/2010, na snazi od 12.juna 2010. godine)

Pravilnik o biljnim vrstama koje se smatraju međusobno bliskim („Službeni glasnik RS”, broj 41/09)

Pravilnik o metodama ispitivanja različitosti, uniformnosti i stabilnosti biljne sorte ( „Službeni glasniku RS”, broj 30/11)

ODLUKE

Odluka o visini troškova ispitivanja sorti i godišnjim troškovima održavanja prava oplemenjivača biljnih sorti („Službenom glasniku RS”, broj 8/20 od 31. januara 2020. godine)