СЕМЕ


ОБРАСЦИ

Обрасци захтева за Регистре произвођача, прометника, увозника и дорађивача семена пољопривредног биља:

Образац 1 – Захтев за упис у регистар

Образац 2 – Захтев за промену података у регистру

Образац 3 – Обавештење о промени седишта/адресе/правне форме/одговорних лица

Образац 4 – Захтев за брисање из регистрa

Образац 5 – Захтев за упис у Регистар дорађивача

Поред уписа у ове Регистре, уколико се бавите одређеним делатностима са одређеним врстама семена пољопривредног биља, морате бити уписани и у Фиторегистар.

Захтев за издавање сагласности за производњу и дораду семена пољопривредног биља сорти које нису уписане у регистар сорти пољопривредног биља

Захтев за издавање сагласности на дозволу за гајење конопље

 

САДНИ МАТЕРИЈАЛ


ОБРАСЦИ

Обрасци пријава производње садног материјала

Образац захтева за упис у Регистар произвођача, прометника и увозника садног материјала воћака, винове лозе и хмеља

1. Воћака,винове лозе и хмеља:

Образац 1 – Пријава производње предосновног садног материјала

Образац 2 – Пријава производње основног садног материјала

Образац 3 – Пријава производње сертификованог и стандардног садног материјала

Образац 4 – Пријава производње репродукционог садног материјала

Образац 5 – Пријава производње садница

Образац 6 – Пријава производње сејанаца, окуланата и контејнерске производње

2. Ружа:

Образац 7 – Пријава производње садница ружа

Образац 8 – Пријава уматичења подлога ружа

3. Здравствени преглед објеката за производњу садног материјала:

Образац 2а – Пријава за здравствени преглед објеката за производњу садног материјала