PROGRAM MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA ZA 2021. GODINU
Odeljenje za zdravlje bilja i biljni karantin

PROGRAM MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA ZA 2021. GODINU

Program mera zaštite zdravlja bilja za 2021. godinu. Konkretne mere zaštite zdravlja bilja, rokovi, ...

Odeljenje za zdravlje bilja i biljni karantin

Xylella fastidiosa

Xylella fastidiosa predstavlja jednu od najštetnijih fitopatogenih bakterija u svetu, i shodno tome, Uprava za zaštiti bilja preduzima sve mere…

Odeljenje za zdravlje bilja i biljni karantin

Obrasci

Fitoregistar Uputstvo i obrazac zahteva za upis u FITOREGISTAR Informativnu brošuru o tome ko sve mora da se upiše u…

Odeljenje za zdravlje bilja i biljni karantin

Domaći propisi

ZDRAVLJE BILJA I BILJNI KARANTIN ZAKONI Zakon o zdravlju bilja ("Službeni glasnik RS", broj 41/2009) PRAVILNICI Pravilnik o uslovima u…

Odeljenje za zdravlje bilja i biljni karantin

Fitoregistar i biljni pasoš

FITOREGISTAR Uspostavljanje FITO-Registra i sistema izdavanja biljnog pasoša jedna je od mera koja se uvodi u cilju poboljšanja fitosanitarnog nadzora…

Odeljenje za zdravlje bilja i biljni karantin

Program mera

Odeljenje za zdravlje bilja i biljni karantin

Izvoz merkantilnog krompira

Na osnovu jednoglasno usvojenog mišljenja Stalnog Komiteta za Zdravlje Bilja (Standing Committee on Plant Health SCPH) od 26. marta 2012.…

Odeljenje za zdravlje bilja i biljni karantin

Odeljenje za zdravlje bilja i biljni karantin

Odeljenje za zdravlje bilja i biljni karantin obavlja poslove koji se odnose na: pripremu dugoročne strategije zaštite zdravlja bilja, programa…

RADIONICA O HITNIM MERAMA U SLUČAJU POJAVE ŠTETNIH ORGANIZAMA U ŠUMARSTVU
Odeljenje za zdravlje bilja i biljni karantin

RADIONICA O HITNIM MERAMA U SLUČAJU POJAVE ŠTETNIH ORGANIZAMA U ŠUMARSTVU

Evropska i mediteranska organizacija za zaštitu bilja (European and Mediterranean Plant Protection Organization - ERRO) u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede,…