Uprava za zaštitu bilja osnovana je 2004. godine u okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

Uprava je nacionalna služba za zaštitu bilja koja sprovodi i koordinira svim aktivnostima iz delokruga svog rada.

Uprava za zaštitu bilja, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, obavlja poslove koji se odnose na: zaštitu bilja od zaraznih bolesti i štetočina; kontrolu sredstava za zaštitu bilja i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta u proizvodnji, unutrašnjem i spoljnom prometu; kontrolu primene sredstava za zaštitu bilja; proizvodnju i registraciju sredstava za zaštitu bilja i ishranu bilja; fitosanitarni nadzor i inspekciju u unutrašnjem i spoljnom prometu bilja, semena i sadnog materijala; kontrolu bezbednosti hrane i hrane za životinje biljnog i mešovitog porekla; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Sastoji se iz deset organizacionih jedinica:

  1. Odeljenja za zdravlje bilja i biljni karantin
  2. Odseka za sredstva za zaštitu i ishranu bilja
  3. Odseka za priznavanje sorti
  4. Grupe za sertifikaciju semena i sadnog materijala
  5. Grupa za međunarodnu saradnju i upravljanje projektima u oblasti bezbednosti hrane biljnog porekla u fitosanitarnog oblasti
  6. Grupa za unutrašnju kontrolu u fitosanitarnoj oblasti
  7. Grupa za zaštitu biljnih sorti i biološku sigurnost
  8. Odeljenje granične fitosanitarne inspekcije
  9. Odeljenje fitosanitarne inspekcije
  10. Odsek za pravne, opšte i finansijske poslove

 

Za pojedine poslove, Uprava ovlašćuje poljoprivredne stručne i savetodavne službe, poljoprivredne fakultete i institute.


Adresa: Omladinskih brigada (SIV III)
11070 Novi Beograd
Republika Srbija
PAK: 190999